Εγγραφή
Συνδυασμός 4 έως 20 λατινικών χαρακτήρων και αριθμών, ξεκινώντας απο χαρακτήρα
Η διεύθυνση email πρέπει να είναι πραγματική
Τουλάχιστον 8 χαρακτήρες που να καλύπτουν όλες τις παρακάτω κατηγορίες: πεζά, κεφαλαία, αριθμούς και ειδικά σύμβολα *.@ #$%^()!
Το Α.Φ.Μ. πρέπει να είναι 9-ψήφιος αριθμός.
Για τις ατομοκές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα το Α.Φ.Μ. θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτό που έχει δηλωθεί στο ΓΕΜΗ